Tại Việt Nam, cá độ chưa được hợp pháp hóa nên vẫn bị xếp vào danh sách những...